top of page

DUURZAAM

PRODUCEREN

in de Creatieve Industrie en de Grafimedia sector

Van harte welkom op deze website over duurzaam produceren in de Creatieve sector. Deze website biedt u als klant, geïnteresseerde in duurzaamheid of als ondernemer of werknemer in de creatieve - en de grafimedia  sector informatie over duurzaam produceren, milieu, arbozorg, CO2 reductie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheidsadvies, certificering etc.

Groene bladeren

DUURZAAM

Wat betekent duurzaam(heid)?

 

Er bestaan vele definities van de term "duurzaam". Een ervan is: “duurzaamheid is de mate waarin men in een samenleving in staat is in haar eigen behoeften te voorzien zonder toekomstige generaties de kans te ontnemen in hun behoeften te voorzien”.

Voor veel mensen is duurzaamheid belangrijk. Niet alleen kijken naar vandaag maar ook oog hebben voor morgen! Bij bedrijven is er naast een innerlijke drive om een bijdrage te leveren ook oog voor kostenbesparing en imago.

 

Duurzame productie, wat is dat eigenlijk?

Voor een zo goed mogelijk resultaat moeten de beslissingen over duurzaamheid al in de startfase van de ontwikkeling van een communicatie-product worden gemaakt. Alleen dan kan het Grafimedia- of communicatiebedrijf alle schakels in de productieketen de juiste richtlijnen geven. De juiste leverancier kan daarmee aan de slag en eventueel de duurzaamheid nog verder verfijnen.

Hoe duurzaam een eindproduct is, is uiteindelijk een optelsom van grondstoffen (hoeveelheid en samenstelling), productie (geografische ligging, energieverbruik, productiemiddelen, afvalmanagement e.d.) en transport (van bosbouw voor het papier tot kant-en-klaar product). Het uitgangspunt moet natuurlijk zijn om het resultaat van deze optelsom zo laag mogelijk te houden.

Duurzaamheid
Toepassen

TOEPASSINGEN

 

Hieronder vindt u de diverse  toepassingsgebieden van Duurzaam produceren in de Creatieve- en Grafimedia sector.  Klik op de links om naar de diverse pagina's te gaan.

MILIEU

Hoe kan een bedrijf milieu verantwoord produceren? Dit kan een bedrijf doen door een milieuzorgsysteem in te voeren.

Lees verder......

MVO

Bij MVO neemt een bedrijf haar verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten.  Lees verder...….

CRADLE-TO-CRADLE

Cradle to Cradle onderscheidt twee kringlopen waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt. Lees verder....

ENERGIE

In 2019 wordt energiebeleid  nog belangrijker. Hoe weet u dat u duurzaam met energie omgaat? Lees verder......

KWALITEIT

Kwaliteitszorg leidt tot direct tot een mindere belasting van het milieu. Lees verder...... 

VERANTWOORD INKOPEN

De overheid maar ook anderen gaan maatschappelijk verantwoord inkopen. Lees verder......

CO2-REDUCTIE

De CO2-Voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2  als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lees verder......

ARBO
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Duurzaam omgaan met mensen loont. Lees verder....
GROENE MARKETING
Het is van belang  dat duurzaam produceren en consumeren gaat groeien. Lees verder....

Circulaire economie

 

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind.

 

Aangezien een ideale kringloopeconomie niet zonder meer te verwezenlijken is, wordt het ook wel gedefinieerd als een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft

Beleid in de Europese Unie

In 2015 kwam er vanuit de Europese Commissie een voorstel om naar een meer circulaire economie te bewegen: aan de ene kant zullen er uniforme standaarden gecreëerd worden voor reststromen, zodat producenten niet meer voor de zekerheid vertrouwde nieuw ontgonnen grondstoffen hoeven te gebruiken. Daarnaast komt er geld vrij voor onderzoek naar eco-design en worden de eisen omtrent afvaldumping en recycling verscherpt.

Beleid in Nederland

Het eerste beleidsonderzoek naar de kansen voor een circulaire economie in Nederland werd in 2013 uitgevoerd als onderdeel van het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof. 

In 2011 is de Nederlandse overheid begonnen met het sluiten van Green Deals. Dit zijn overeenkomsten tussen het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid gecentreerd rondom een thema om vernieuwende en duurzame initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Inmiddels zijn er meer dan 200 Green Deals getekend. 

Een voorbeeld is de Green Deal Nederland Hotspot voor Circulaire Economie. Het doel van deze Green Deal is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, door opschaalbare circulaire projecten uit te voeren. Door de realisatie van synergie tussen bedrijfsprojecten, het maken van overkoepelende sector- en regionale analyses en het beleid gericht op Groene Groei kan Nederland zich als wereldwijde hotspot in de circulaire economie positioneren.

Circulaire economie

ONZE TOOLS

Tools om duurzaamheid in kaart te brengen
Op deze pagina vindt u links naar checklists en tools om diverse aspecten van uw bedrijfssituatie te toetsen  op duurzaamheid. Hoe meer inzicht u krijgt in uw eigen prestatie op de diverse terreinen, hoe meer invloed u heeft, om aspecten waarvan u vindt dat ze anders kunnen, te veranderen. Sommige tools kunt U direct gebruiken. Voor andere tools dient U aangemeld te zijn als gebruiker. Volg de instructies op die U vindt bij de tool. Aanmelding o.a. van Het Portaal is gratis. Veel succes bij het gebruik!
Tools
ONS ADRES

mail:    info@stivako.nl

Verantwoording voor deze website

Heeft u vragen of suggesties vul dan onderstaand formulier in.

Bedankt voor het versturen

contact

CONTACT

DUURZAAM

PRODUCEREN

bottom of page